חלונות אלומיניום נתק תרמי

 • U העברה תרמית לחלון
 • R תכונות בידוד אקוסטי לחלון
 • G עמידות חדירת אוויר
 • G (2) אטימות מפני מים
 • G (3) עמידות בהתנגדות רוח

Cor 70 Hidden
Sash Window

חלונות דריי קיפ – Tilt & Turn window – כנף נסתרת

 • 1,2 W/m2K
 • R 46dB
 • G Class 4 (EN12207:2000)
 • G (2) Class E1650 (EN 12208:2000)
 • G (3) Class C5 (EN 12210:2000)

Cor Urban
C16 TB

 • 1,2 W/m2K
 • R 50dB
 • G Class 4 (EN12207:2000)
 • G (2) Class E1650 (EN 12208:2000)
 • G (3) Class C5 (EN 12210:2000)

Millennium Plus
80 Door

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus cumque ipsa, at cupiditate eveniet a fuga, minima velit quae vitae illo maxime et eligendi cum excepturi, ab vero. Eaque, quidem.

 • 0.8 W/m2K
 • R 40dB
 • G Class 4 (EN12207:2000)
 • G (2) Class E1650 (EN 12208:2000)
 • G (3) Class C5 (EN 12210:2000)

4700 Sliding
Door – Slim

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus cumque ipsa, at cupiditate eveniet a fuga, minima velit quae vitae illo maxime et eligendi cum excepturi, ab vero. Eaque, quidem.

 • 1.1 W/m2K
 • R 40dB
 • G Class 4 (EN12207:2000)
 • G (2) Class E1650 (EN 12208:2000)
 • G (3) Class C5 (EN 12210:2000)

4200 Sliding
Window/ Door

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus cumque ipsa, at cupiditate eveniet a fuga, minima velit quae vitae illo maxime et eligendi cum excepturi, ab vero. Eaque, quidem.

 • 1.5 W/m2K
 • R 39dB
 • G Class 4 (EN12207:2000)
 • G (2) Class E1650 (EN 12208:2000)
 • G (3) Class C5 (EN 12210:2000)

4600 HI Lift &
Slide Door

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus cumque ipsa, at cupiditate eveniet a fuga, minima velit quae vitae illo maxime et eligendi cum excepturi, ab vero. Eaque, quidem.

 • 0.9 W/m2K
 • R 43dB
 • G Class 4 (EN12207:2000)
 • G (2) Class E1650 (EN 12208:2000)
 • G (3) Class C5 (EN 12210:2000)

דילוג לתוכן